• Demo Image

   

 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
   
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

درباره من

Demo Image

دکتـــر فرشته معاون

جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی و زیبایی.

بیشتر بدانید

سخن ناب

پزشکی که به توانمندسازی و حفظ توازن و حرمت خانواده به عنوان یک نسل می اندیشد. راه سعادت جامعه جهانی از خانواده و از دامان زن آغاز میشود. هر چند راهی بس دراز و پرچالش اما با قدمهای سنجیده و با اطمینان قابل حصول است.

قدردانی

دست والدین و آموزگاران خود را از ابتدای عمرم تاکنون میبوسم و با نهایت فروتنی از تمامی کسانی که به من هرچند نکته ای کوچک ،به هر طریقی آموختند سپاسگزارم.